Агенция за недвижими имоти "Hayatis Estates"

Поземлени имоти за продажба в с.Пъстрогор

Поземлени имоти за продажба в с.Пъстрогор

Hayatis Estates представя за продажба поземлени имоти за продажба в с.Пъстрогор.Имотите могат да бъдат закупени както заедно , така и поотделно.

Имот 37030 : Площ – 4, 041 дка ; Начин на трайно ползване : Пасище ,мера ; Категория на земята при неполивни условия : Шеста; Местност : “ Кереч Дере “ ;

Имот 53017 : Площ – 14 .001 дка ; Начин на трайно ползване : Нива ; Категория на земята при неполивни условия : Пета ; Местност : “ Хайляз Баир “ ;

Имот 67020 : Площ –  8.000 дка ; Начин на трайно ползване : Пасище ,мера ; Категория на земята при неполивни условия : Четвърта ; Местност : “ Край село “ ;

Имот 35008: Площ –  4. 999 дка ; Начин на трайно ползване : Пасище ,мера ; Категория на земята при неполивни условия : Шеста ; Местност : “ Кюп тепе “ ;

Имот 33040: Площ –  7. 007 дка ; Начин на трайно ползване : Нива ; Категория на земята при неполивни условия : Четвърта ; Местност : “ Кавак бунар “ ;

Цена на дка : 550 лв

Детайли за имота

Тип : Поземлен имот
Цел : Продава
Статус : Не е наличен
Местоположение : гр. Свиленград

Тагове